Vad betalar jag för avgifter?

Vår målsättning är att i alla steg vara fullt transparenta. Som investerare ska man veta vad man investerar i och vilka avgifter man betalar. Varje månad tar Brocc ut en serviceavgift som dras ur räntebetalningarna du får från lånen du investerar i. Den löpande serviceavgiften är 1,8 % på utlånat kapital. Notera att serviceavgiften är prestationsbaserad vilket betyder att om du mot förmodan inte får tillbaka ränta tar vi inte ut någon avgift.


Om vi tar en låneandel på 1000 kr med en utlåningsränta om 10% per år som exempel:

Upplupen ränta per dag = 1000 * 0,1/365 =  0,27kr
Upplupen avgift per dag = 1000 * 0,018 / 365 =  0,049 kr

Intjänad ränta efter avgifter på låneandel : 0,27 kr - 0,049 kr = 0,221 kr

Sedan räknas alla dagars upplupna räntor samman samt upplupna avgifter tillsammans under månadens gång. Dessa realiseras när låntagaren betalar sin månatliga faktura. Är det så att låntagaren ej betalar på sitt lån, dras ej den upplupna avgiften för det lånet. Vi tar alltså bara betalt när du får betalt. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan