Vad betalar jag för avgifter?

Vår målsättning är att i alla steg vara fullt transparenta. Som investerare ska man veta vad man investerar i och vilka avgifter man betalar. Varje månad tar Brocc ut en serviceavgift som dras ur räntebetalningarna du får från lånen du investerar i. Den löpande serviceavgiften är 1,8 %. Exempel: Om låntagaren betalar 10 % i ränta, får du tillbaka 8,2 % i nettoränta (10 % i låntagarränta -1,8 % serviceavgift = 8,2 % Nettoränta). Notera att serviceavgiften är prestationsbaserad vilket betyder att om du mot förmodan inte får tillbaka ränta tar vi inte ut någon avgift.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan