Vilka avgifter måste jag betala som låntagare?

Brocc tar ut en uppstartsavgift vid lånets startdag och inkluderas i det totala lånebeloppet. Uppstartsavgiften motsvarar x procentenheter av den effektiva räntan och utgörs av ett belopp om x kr per månad. Uppstartsavgiften dras vid lånets startdag och inkluderas i det totala lånebeloppet.Uppstartsavgiften beräknas utifrån varje låns ränta och löptid. 

 

Om du väljer att betala av lånet innan löptiden har gått ut tas en avgift ut för förlorad ränteintäkt som kallas för ränteskillnadsersättning. Brocc beräknar ersättningen enligt de regler för jämförelseräntan som anges i Konsumentkreditlagen och anvisningar som lämnats av Finansinspektionen, avgiften uppgår till max 1 % av kvarvarande kapitalskuld. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan