Ordlista

Ränta
Kostnad för att låna pengar. Anges oftast som procent av totalt lånebelopp.

Effektiv ränta            
Effektiv ränta är den totala årskostnaden för att låna pengar inklusive alla tillkommande avgifter och anges som den årliga räntan.

Utlåningsränta
Ränta som låntagaren betalar för att låna pengar.

Inlåningsränta
Ränta som långivaren erhåller för att låna ut pengar.

Långivare
Person som lånar ut pengar.

Låntagare
Person som lånar pengar.

Rörlig ränta
Räntans storlek kan komma att förändras under lånetiden.

RSE – Ränteskillnadsersättning
Kostnaden för att lösa ett lån med bunden ränta i förtid.

Löptid/ Låneperiod
Anger hur länge du har på dig att betala tillbaka ditt lån. Brocc förmedlar lån som löper från sex månader upp till 10 år.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan