Betalar jag skatt på min ränta?

Allmänt brukar vi vara försiktiga med att uttala oss i skattefrågor. Dels skiljer det sig åt mellan mellan privatpersoner och juridiska personer och dels kan det vara komplext och ändras över tid.

Generellt beskattas räntor i inkomstslaget kapital och skatten är 30 % såvida inte ränteinkomsterna kan kvittas mot räntekostnader (exempelvis bolåneräntor eller andra räntor som man har betalat under året).
Då vår tolkning är att servicekostnaden inte är avdragsgill rapporterar vi hela den ränta som betalats in under året.  Vid förluster kan man göra avdrag om 70% av förlusterna. 
 
Privatperson: Ränteintäkter beskattas som inkomst av kapital, alltså 30%.
Exempel: Du investerar i låneportfölj som genererar 10% i ränta. 
Total ränta är 100 000 kr x 10% = 10 000 kr
Skatten blir 10 000 kr x 30% = 3 000 kr
 
Trots att nettoräntan efter servicekostnad (1,8%) är 8,2% så baseras alltså skatten på hela din utlåningsräntan som är 10%. 
 
Juridisk person (aktiebolag): Ditt aktiebolag beskattas tillsammans med övriga intäkter/kostnader med bolagsskatt (22%) vid vinst. 
Exempel: Du investerar i en låneportfölj som genererar 10% i ränta.
1 000 000 kr x 10% = 100 000 kr
100 000 kr x 22% = 22 000 kr
 
Brocc skickar årligen in kontrolluppgifter på den ränta som du fått under inkomståret direkt till skatteverket och räntan tas därför automatiskt upp i deklarationen som lämnas året därpå.
Värt att notera är att vi inte drar av någon preliminärskatt vilket i regel påverkar din avkastning positivt. 
Alla ränteinkomster kommer finnas förtryckt på din blankett när det är dags att deklarera.    Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan