Under hur lång tid binder jag min investering?

Dina pengar investeras i lån som har olika löptider. Ett låns löptid är den tid lånet ska återbetalas på enligt låneavtalet. Brocc erbjuder löptider på lån från 6 mån till 10 år vilket är standard på marknaden för privatlån. Vilken återbetalningstid låntagaren väljer kan till exempel bero på vad lånet ska användas till, ett lån med syfte att investera i bostaden har ofta en längre återbetalningstid än ett lån för att köpa bil.

Lånets löptid berättar dock inte när du som investerare får tillbaka dina pengar. Lånen är annuitetslån vilket innebär att låntagaren betalar både ränta och amortering varje månad. Utöver detta så betalas de flesta lån tillbaka i förtid.

Den genomsnittliga löptiden på lånen som förmedlats av Brocc är 8 år, men redan efter 2,5 år har investerarna i genomsnitt fått tillbaka hela summan som lånats ut. Detta innebär att du får tillbaka din initiala investering + avkastning efter 2,5 år med en utbetalande profil. 

Har du ränteutbetalande- alternativt återinvesterande profil kan du när som helst byta till en utbetalande profil för att börja få tillbaka ditt kapital. Om du vill få tillgång till ett större belopp snabbare kan du välja att sälja din låneportfölj via vår förmedlingstjänst till andra investerare för en kostnad på 2 %.


              Ska_rmavbild_2019-04-29_kl._14.32.16.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan