Hur lång tid tar det för mitt kapital att bli utlånat?

Beroende på volym samt dina investeringsval, alltså Bas/Offensiv & Broccs val/ kort val så varierar också tiden för full utlåning. För att få optimal riskspridning, samt snabbare utlåning rekommenderar vi att man väljer Bas + Broccs val.

I genomsnitt tar det ca 30 dagar för en Bas-portfölj + broccs val med 10 000 kr att bli fullt utlånad, då dina pengar sprids ut på 40 låntagare med maximalt 250 kr i vardera lån.

- En portfölj på ca 100 000 kr med samma investeringsval tar ca 30-40 dagar att fullt lånas ut

- En portfölj på 1 000 000 kr med samma investeringsval tar ca 40-50 dagar att fullt lånas ut.


Dessa genomsnittliga utlåningstider kan variera och bero på balansen mellan inlåning och utlåning. Som nämnt ovan tar det längre tid om man väljer en offensiv portfölj då många av våra låntagare exkluderas, vilket gör att det tar den dubbla tiden i genomsnitt. Väljer du dessutom kort val, tar det längre tid. Detta beror på att en majoritet av våra låntagare väljer att lägga upp sina lån på 8-10 år, för att på så sätt få ner sin månadskostnad. Detta gör att det finns färre lån på kortare löptider, så således gör att det tar längre tid att få en sådan portfölj fullt utlånad, kan ta upp till 90 dagar. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan