Hur kommer min avkastning samt kreditförluster utvecklas över tid?

 

Det absolut största antalet kreditförluster uppstår i början under första året och realiseras i regel ca 6 månader efter att de uppstått. Det betyder att avkastningen på ens portfölj är som högst precis i början innan några kreditförluster har realiserats. 

Efter det första året är avkastningen som lägst då merparten av alla kreditförluster har realiserats men endast ett år av ränta har betalats in. Efter det första året sjunker i regel kreditförlusterna rejält och avkastningen stabiliseras på en jämn och positiv nivå.  Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan